Select Page

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine su 08.11.2023. godine na Pravnom fakultetu organizovali Okrugli sto na temu „Ugovor o osiguranju – Postoji li idealno?“.

Dekanica dr. Zinka Grbo je otvorila Okrugli sto i pozdravila sve prisutne uz iskazivanje zadovoljstva i zahvalnosti na odzivu, te zahvalila direktoru Agencije za nadzor na podršci u organizaciji istog.

Okrugli sto se održao u dvije radne sesije na kojima su svoj doprinos kroz izlaganje dali profesori dr. Marijan Ćurković, dr. Abedin Bikić, dr. Meliha Povlakić, dr. Almedina Šabić Učanbarlić, dr. Nikolina Maleta, kao i direktor Agencije za nadzor Ivan Luburić te iz ugla praktične primjene ugovora o osiguranju Alma Kapetanović iz Triglav osiguranja i Ivana Vujica iz Croatia osiguranja.

Prisutni su imali priliku da čuju o rasprostranjenosti i značajnosti ugovora o osiguranju i mogućim izazovima njegova evoluiranja kao posljedici razvoja sektora osiguranja koji se manifestuje kreiranjem različitih novih proizvoda, tj. oblikovanjem uvjeta osiguranja kao sastavnog dijela ugovora, kao i načina distribuiranja. Kroz prezentovanje iskustava Republike Hrvatske sa ulaskom u Evropsku uniju ukazano je na novine u regulatornom okviru te istaknuto da više nema zakonske obaveze na prethodno odobrenje uvjeta i tarifa, kao i da postoji realna potreba za „ažuriranjem“ odredbi Zakona o obveznim odnosima. Ugovor o osiguranju kao institut u Evropskoj uniji je regulisan kroz nacionalna zakonodavstva, odnosno isti nema sistematiziran i jasan pravni okvir. Obrađena je tema i obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti kroz iskustva osiguranja notara te istaknuto da je praksa pokazala da je nedostatak postojanja generalnih pravila kada je u pitanju osiguranje od profesionalne odgovornosti. U dijelu izlaganja koje se odnosilo na zaštitu potrošača iznesene su moguće manjkavosti postojećeg regulatornog okvira koji se bavi ovom temom kao i, na osnovu praktičnih iskustava, istaknuto da postoji nedovoljan stepen informisanosti. Glavni izazovi sa kojima se susreću društva za osiguranje kada je u pitanju „ugovor o osiguranju“ su, između ostalog, posljedica nedovoljne educiranosti i niskog stepena finansijske pismenosti.

„Razvoj osigurateljnog regulatornog okvira i standarda, ali i tržišta općenito, donosi različite nove prakse i zadatke a odnose se na predzaključenje, zaključenje i konzumiranje ugovora o osiguranju, a posebno na slučajeve rješavanja odštetnih zahtjeva, što ukazuje da postoji evidentan razvoj kompleksnosti. Različite ugovorne strane ugovora o osiguranju (ugovaratelji, osiguranici, korisnici, vinkulanti, osiguratelji), ali i mogući dionici tržišta osiguranja, svoje interese konfrontiraju upravo na ugovoru. Od značaja sektora osiguranja je promatranje na ugovor o osiguranju, njegov teorijsko-normativni i regulatorni okvir, kao i razvoj tržišne prakse i sukladno tome moguće buduće promjene zakonskog okvira“, istaknuo je u svom izlaganju, direktor Agencije za nadzor Ivan Luburić.

Nakon diskusije i zaključnih razmatranja uvodničarka i moderatorica Okruglog stola  dr. Vesna Lazić rezimirajući prezentovane teme kao zaključke je istaknula važnost socijalne funkcije osiguranja, te da bi se u budućem periodu trebalo pristupiti „usavršavanju“ zakonske definicije ugovora o osiguranju, posvetiti pažnja harmonizaciji entitetskih zakona iz oblasti osiguranja, raditi na afirmaciji osiguranja i uklanjanju negativne percepcije osiguranja od strane javnosti, te posebna pažnja posvetiti edukaciji zaposlenika u društvima za osiguranje i posrednicima u osiguranju kao i kvalitetnom informisanju ugovarača osiguranja.

 

Sarajevo, 09.11.2023. godine