Select Page

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) je postupajući u skladu sa Rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini pristupila izmjeni tč. 2. i 3. Mišljenja o primjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima i Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima broj: 01-059-3514/20 od 07.12.2020. godine.

Izmjena Mišljenja o primjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima i Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima broj: 01-059-3514/20 od 07.12.2020. godine, broj: 02-04-3514-2/20 od 25.09.2023. godine je objavljena na web stranici Agencije za nadzor na linku:

http://www.nados.ba/bs/misljenja/