Select Page

 

 

 

 

 

 

U organizaciji Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu je 29. i 30.09. održana druga po redu konferencija „Dani osiguranja u BiH“ koja je okupila domaće i strane stručnjake iz industrije osiguranja.

Programski dio prvog dana konferencije otvorio je direktor Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Ivan Luburić sa prezentacijom „Pregled tržišta osiguranja u FBiH – stanje i perspektive“.

„Tržište osiguranja u Federaciji BiH bilježi rast premije i isto je kao rigidno, čvrsto i stabilno dobro odgovorilo na izazove u prethodne tri godine. U narednom periodu tržište osiguranja u Federaciji BiH čeka usaglašavanje regulative sa direktivama Evropske unije, odnosno deregulacija i liberalizacija osiguranja od autoodgovornosti, implementacija Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17, te priprema za transformaciju i prelazak na režim Solventnost II. Fokus Agencije za nadzor će  primarno biti usmjeren na finansijsku stabilnosti osiguravajuće industrije u smislu adekvatnosti kapitala i tehničkih rezervi, a sve u cilju jačanja sektora osiguranja i kvalitetne pripreme za predstojeće izazove“, istaknuo je između ostalog u svojoj prezentaciji, direktor Agencije za nadzor Ivan Luburić.

 

Sarajevo, 30.09.2022. godine