Select Page

U organizaciji Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu se 21. i 22.09. održava treća po redu konferencija „Dani osiguranja u BiH“ koja je okupila domaće i strane stručnjake iz industrije osiguranja.

Programski dio prvog dana konferencije otvorio je direktor Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Ivan Luburić sa prezentacijom „Pregled sektora osiguranja – možemo (li) bolje(?)!“.

„Društva za osiguranje iz Federacije Bosne i Hercegovine posluju stabilno, bilježe kontinuiran rast prihoda, aktive, kapitala i rezervi. U strukturi premije tržišta osiguranja Federacije BiH nema značajnih promjena u odnosu na prethodne godine. Premija svih vrsta osiguranja je zabilježila povećanje ali i dalje dominantna vrsta osiguranja u okviru neživotnih osiguranja jeste obavezno osiguranje od autoodgovornosti, koje će obzirom na povećanje jedinstvene osnovice za obračun premije autoodgovornosti, odnosno povećanje premije, u portfelju u narednom periodu to i ostati. Potencijal za razvoj tržišta postoji, kontinuiran rad na edukaciji o koristima osiguranja, promovisanje dobrovoljnih osiguranja, prihvatanje dobrih praksi zemalja okruženja i u konačnici regulative EU predstavlja siguran put ka razvoju tržišta osiguranja“, istaknuo je između ostalog u svojoj prezentaciji, direktor Agencije za nadzor Ivan Luburić.

Sarajevo, 21.09.2023. godine