Select Page

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je u Opatiji 29.08.2023. godine organizovala konferenciju “Insured risks in uncertain times”. Konferencija je okupila stručnjake iz oblasti osiguranja i predstavnike nadzornih tijela država članica EU, kao i država regiona. Predstavnici Agencije za nadzor su imali priliku čuti najnovija iskustva i trendove kada su u pitanju održivosti u sektoru osiguranja (ESG u praksi),  makroprudencijalni i sistemski rizici u osiguranju, te  cyber rizici. Uvodni govor na konferenciji održali su predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman i predsjednica Evropskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) Petra Hielkema.