Select Page

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je u Podgorici održala sastanak sa Agencijom za nadzor osiguranja Crne Gore. Na sastanku su razmijenjene informacije i iskustva o tržištima, regulatornoj i nadzornoj praksi kao i o razvojim projektima koje je prošao regulator tržišta osiguranja u Crnoj Gori.

Sastanak je bio prilika da se razgovara i o potpisivanju memoranduma o razumijevanju u cilju što efikasnije pripreme za izazove koji predstoje kako tržištu osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine tako i tržišu osiguranja Crne Gore, a koji se primarno ogledaju u pripremi za impementaciju regulatornog okvira Solventnost II, kao i liberalizaciji tržišta osiguranja od autoodgovornosti.

„Uspostavljanjem saradnje Agencije za nadzor sa supervizorom Crne Gore, a u narednom periodu i supervizorima regije stvorit će se pretpostavke za razmjenu najboljih praksi u dijelu regulacije i nadzora tržišta osiguranja što će doprinijeti da se lakše prevaziđu predstojeći izazovi sektora osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine“, istaknuo je direktor Agencije za nadzor Ivan Luburić.

Sarajevo, 27.07.2022. godine