Select Page
Mostar: Potpisan Sporazum o suradnji između Ekonomskog fakulteta i Agencije za nadzor osiguranja

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u petak 17. ožujka 2023. godine upriličen je radni sastanak i potpisivanje Sporazuma o suradnji između  Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Sporazum o suradnji potpisali su dekan prof. dr. sc. Igor Živko i direktor Agencije gosp. Ivan Luburić. Sastanku su nazočili prodekani prof. Anela Čolak i prof. Nikola Papac te gđa. Mirjana Vegar pomoćnica direktora u Sektoru za posredni nadzor društava za osiguranje i Zaštitnog fonda F BiH. Tijekom radnog sastanaka razgovoralo se o suradnji dviju institucija u području sektora osiguranja, osposobljavanju studenata kroz reviziju nastavnih planova za potrebe tržišta osigurnja, programa edukacije za korisnike i djelatnike sektora osiguranja te podizanja svijesti značaja osiguranja u životu pojedinca i gospodarstva.