Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 09.10.2021. GODINE

 

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

             ZASTUPNICI

 1. Adilović Anida
 2. Balta Alma
 3. Bjelić Sabina
 4. Božić Ivana
 5. Imamović Irmela
 6. Kuko-Ćorić Lejla
 7. Lojpur Nina
 8. Mehanović Senadina
 9. Pavlović Andrijana
 10. Puljić Jelena
 11. Rebac David
 12. Sinanović-Rakić Sabina
 13. Slamnik Semra
 14. Softić Nadina
 15. Šajić Katica
 16. Šutalo Dijana
 17. Terzić Amila
 18. Trumić Omer

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja će se dostavljati putem pošte počev od 18.10.2021. godine na adrese kandidata.