Select Page

Akti u pripremi

09.12.2020.

Smjernice koje su društva za osiguranje dužna primjenjivati u izračunavanju tarife premije za osiguranje od autoodgovornosti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
Pravilnik o dopunama Pravilnika o obavezi informisanja ugovarača osiguranja

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba