Select Page
Tehnička dokumentacija uz Pravilnik o dopunama pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje
Tehnička dokumentacija uz Pravilnik o izmjeni pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju
Šifrarnik dozvoljenih vrijednosti_v6
Tehnička dokumentacija uz Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih pozicija
Tehnička dokumentacija uz Pravilnik o izmjenama Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti
Tehnička dokumentacija uz Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava
Tehnička dokumentacija uz Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (od 11.2020. godine)
Tehnička dokumentacija uz Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima
Tehnička dokumentacija uz Pravilnik o izmjenama Pravilnika o likvidnosti
Tehnička dokumentacija uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještajima Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine
Tehnička dokumentacija uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještajima posrednika u osiguranju
XML validator

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba