Select Page

Akti u pripremi

25.8.2023.

Pravilnik o dopuni pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju
Pravilnik o izmjeni pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba