Select Page

Informacija o održanoj radionici iz oblasti sprečavanja pranja novca I finansiranja terorističkih aktivnosti

 

U svrhu  provođenja redovne kontinuirane edukacije obveznika ( društava za osiguranje i posrednika u osiguranju) u sektoru osiguranja, a u skladu sa odredbama zakonskih propisa u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, pokrenute su  i provedene aktivnosti na organizovanju radionice od strane Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Dana 22.12.2017. godine održana je radionica  u hotelu Bristol u Sarajevu.

Predavači na radionici su bili:

1.Suzana Šakotić –  Agencija za osiguranje u Bosni I Hercegovini

Tema: Nacionalna procjena rizika pranja novca i finansiranja terorizma Bosne I Hercegovine za sektor osiguranja.

  1. Arijana Ćurovac– Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Finansijsko obavještajno odjeljenje

Tema: Prijava sumnjive transakcije.

3.Slađana Gojković – Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Finansijsko obavještajno odjeljenje

Tema: Monitoring u osiguranju.

  1. Ismeta Čengić – Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

Teme:

– Aktivnosti u donošenju zakona i podzakonskih akata u period između dvije radionice.

– Obaveze obveznika u provođenju mjera sprečavanja pranja novca I finansiranja terorističkih aktivnosti.

 

Na radionici je učestvovao  31 učesnik. Radionica je uspješno završena, što su potvrdili i učesnici svojim pozitivnim reakcijama.