Select Page

U organizaciji Centra za edukaciju i istraživanje u osiguranju UDO F BiH (CEIOS) u Sarajevu je 27.10.2023. godine održan drugi modul u okviru Generalnog seminara o osiguranju u kojem je aktivno učešće uzela Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za nadzor Ivan Luburić kao jedan od predavača imao je priliku da polaznike Generalnog seminara upozna sa osnovnim karakteristikama tržišta osiguranja u Federaciji BiH kroz prezentiranje regulatornog okvira, ciljeva i uloge Agencije za nadzor, subjekata tržišta nadzora kao i izazovima sektora osiguranja, a koji se ogledaju u predstojećoj liberalizaciji premije osiguranja od autoodgovornosti i prelasku na kapitalni režim Solventnost II.

Sarajevo, 27.10.2023. godine