Select Page

Mišljenja

Mišljenje o primjeni pojedinih odredbi Premijskog sustava X-AO
Mišljenje o mogućnosti primjene uvjeta CAR/EAR i Industrial ALL Risk Property Damage and Bussines Interruption inostranih društava za osiguranje

Mišljenje o primjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za stetu prouzrokovanu trecim licima i Odluke o nacinu utvrdivanja tarife premije i cjenovnika za
osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za stetu prouzrokovanu trecim licima
Mišljenje o valjanost police i ponude životnog osiguranja

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba