Select Page
TRŽIŠTE OSIGURANJA

Ovdje možete pronaći informacije o tržištu osiguranja, mjesečne izvještaje o premiji i štetama, financijske izvještaje, te godišnje biltene i ostala izvješća i publikacije.

Ovdje možete pronaći informacije o sudionicima na tržištu osiguranja, osnovne podatke o društvima za osiguranje, registriranim zastupnicima i brokerima.

Ovdje možete pronaći zakonske i podzakonske propise koji uređuju tržište osiguranja kao što su odluke, pravilnici, mjerila, smjernice...

Novosti

Obavijest – Garant osiguranje

O B A V J E Š T E NJ E U skladu sa članom 25. stav 1. Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju, obavještavamo vas da filijala Garant osiguranja, ,,Filijala Sarajevo", prestaje sa radom u Federaciji...

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba