Select Page

Obavijesti

Obavijest stručni ispit 24.04.2021

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava zainteresiranu javnost da je novi Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu/saobraćaju u Federaciji BiH stupio na snagu 27.08.2020 godine

read more

Obavijest – AO 11_01_2021

emeljem odredaba člana 126. st. (1) i (2) Zakona o osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru vršenja svojih regulatornih ovlaštenja, učesnicima na tržištu Federacije BiH upućuje slijedeću:

O B A V I J E S T

Zbog izuzetnog društvenog značaja i upoznavanja šire javnosti ovim putem želimo podsjetiti da je dana 27.08.2020. godine u Federaciji BiH stupio na snagu Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju…

read more

Poziv AO

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava zainteresiranu javnost da je novi Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu/saobraćaju u Federaciji BiH stupio na snagu 27.08.2020 godine

read more

Saopštenje za javnost AO

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava zainteresiranu javnost da je novi Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu/saobraćaju u Federaciji BiH stupio na snagu 27.08.2020 godine.

read more

Obavijest – Akti u pripremi

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje POZIV za dostavu komentara, prijedloga i...

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba