Select Page

Financijska izvješća

Financijsko izvješće na dan 31.12.2023. godine sa mišljenjem neovisnog revizora
Financijsko izvješće na dan 31.12.2022. godine sa mišljenjem neovisnog revizora
Financijsko izvješće na dan 31.12.2021. godine sa mišljenjem neovisnog revizora

O NAMA

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba