Select Page

Uputstva

Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih pozicija
("Službene novine Federacije BiH", 95/19)
Uputstvo o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih pozicija
("Službene novine Federacije BiH", 2/18)
Obrazac RTP-K-F
Obrazac POT-UK-K-F
Obrazac POT-P-K-F
Obrazac POT-G-K-F

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba