Select Page

Ostali akti (upute, principi i sl.)

Uputa o postupanju društava za osiguranje za postizanje zakonitog vođenja u oblasti obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
Uputa o postupanju posrednika u osiguranju za postizanje zakonitog vođenja u oblasti obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
Opći principi poslovanja društva za osiguranje u postupku izdavanja gratis police

O NAMA

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba