Select Page

Pravilnici

Pravilnik o dopunama pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 100/23)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 89/22)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 88/20)

Pravilnik o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 100/23)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 89/22)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 88/20)

Pravilnik o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 95/19)
Pravilnik o izmjenama pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju
("Službene novine Federacije BiH", broj 100/23)

Pravilnik o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju
("Službene novine Federacije BiH", broj 71/19)
Pravilnik o ombudsmenu u osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 73/23)
Pravilnik o vrstama i sistemu upravljanja rizicima u društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 16/23)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pravilima postupanja u rješavanju odštetnih zahtjeva i standardi u komunikaciji društva za osiguranje s trećim oštećenim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 16/23)

Pravilnik o pravilima postupanja u rješavanju odštetnih zahtjeva i standardi u komunikaciji društva za osiguranje s trećim oštećenim licima
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 88/20)

Pravilnik o izmjenama pravilnika o visini i načinu ulaganja sredstava
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/23)

Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava
("Službene novine Federacije BiH", broj 95/19)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/23)

Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 106/18)
Program predmeta ispita i literatura za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavezi informisanja ugovarača osiguranja
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 10/21)

Pravilnik o obavezi informisanja ugovarača osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vrstama i formi izvještaja Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 89/22)

Pravilnik o vrstama i formi izvještaja Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 88/20)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika
motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima

("Službene novine Federacije BiH", broj 42/22)

Pravilnik o dopunama pravilnika o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika
motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima

("Službene novine Federacije BiH", broj 88/20)

Pravilnik o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima
("Službene novine Federacije BiH", broj 103/18)

Pravilnik o sadržaju, načinu prikupljanja, čuvanja i rokovima dostavljanja podataka o ugovorima o osiguranju, štetnim događajima i procijenjenim, obrađenim i riješenim štetama za obavezna osiguranja u saobraćaju
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 88/20)
Pravilnik o dopuni pravilnika o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 88/20)

Pravilnik o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17)

KNJIGA ŠTETA (xls, pdf)
GLAVNI SPISAK (xls, pdf)
KNJIGA RENTI (xls, pdf)
BILANS ŠTETA(xls, pdf)
ANALITIKA ŠTETA(xls)
UPUTSTVO
Pravilnik o sadržaju, načinu prikupljanja, vođenja i pristupu podacima informativnog centra Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 88/20)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o elementima i kontroli margine solventnosti
("Službene novine Federacije BiH", broj 95/19)

Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 82/17)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim standardima za izračun tehničkih rezervi osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 53/19)

Pravilnik o minimalnim standardima za izračun tehničkih rezervi osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/17)
Pravilnik o dopunama Pravilnika o nadzoru
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)

Pravilnik o nadzoru
("Službene novine Federacije BiH", broj 92/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o likvidnosti
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)
Pravilnik o likvidnosti
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 82/17 i 27/18)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izvještajima posrednika u osiguranju
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 89/22)

Pravilnik o izvještajima posrednika u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/18)
Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na penziju i uvjetima i mogućnostima za isplatu penzije
("Službene novine Federacije BiH", broj 56/18)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i
postupku izdavanja odobrenja

("Službene novine Federacije BiH", broj 56/18)
Pravilnik o sadržaju dokumentacije o ispunjavanju uvjeta za člana uprave
("Službene novine Federacije BiH", broj 10/18)
Pravilnik o raspodjeli zajedničkih stavki na životno i neživotna osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 2/18)
Pravilnik o izboru stručnih lica za provođenje nadzora
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)
Pravilnik o dodatnom nadzoru nad grupom osiguravača
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)
Obrasci
Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)
Pravilnik o vanjskoj reviziji
("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18)
Pravilnik o životnom osiguranju vezanom za ulaganje sredstava osiguranja
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 1/18)
Pravilnik o načinu izračuna i mjerilima za izračun drugih tehničkih rezervi osiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/17)
Pravilnik o postupku redovne likvidacije
("Službene novine Federacije BiH", broj 92/17)
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave koncerna i holdinga osiguravača
("Službene novine Federacije BiH", broj 99/17)
Pravilnik o uvjetima i načinu uređivanja i provođenja sustava internih kontrola društva za osiguranje i društva za reosiguranje
("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)
Pravilnik o registrima koje vodi Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)
Pravilnik o dodatnim elementima koji se uključuju pri izračunu planiranog reosiguranja
("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 80/06)
Program za polaganje stručnog ispita
Pravilnik o blokiranju imovine i osiguranju od odgovornosti iz djelatnosti brokera u osiguranju
("Službene novine Federacije BiH", broj 80/06)

PROPISI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba